„Галчев Инженеринг” ЕООД изпълнява част от мащабните държавни инфраструктурни проекти от транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура в България, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. В сферата на високото строителство фирмата е посторила множество емблематични частни хотелски комплекси, административни и жилищни сгради, индустриални постройки и заводски комплекси из цялата страна.

Защо Галчев

За нас

Ние сме компания, която участва във всички сектори на строителството, затова полагаме особени усилия да поддържаме професионални екипи и механизация, които могат да посрещнат всякакви видове проектни възлагания. Ние притежаваме индивидуално и гъвкаво отношение към всеки клиент и бърза адаптивност към различни инженерни и технологични предизвикателства. Наличието на собствени капиталови инвестиции и активи ни дава възможност да предлагаме на клиентите си комплексни услуги с минимална себестойност, бързи срокове и гарантирано качество.

Ние сме познат и надежден партньор за успешни инвестиции.

„Галчев Инженеринг” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона на Камарата на строителите в българското законодателство. Фирмата участва в дейността на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска Браншова Камара – Пътища.

 

Дружеството се представлява от управителите:


Г-жа Марияна Галчева


Г-н Любомир Галчев.