asdfasdf

„Галчев Инженеринг” ЕООД разполага със собствени производствени активи и механизация за изпълнение на мащабни инвестиционни проекти  - асфалтова база, асфалтополагащо звено, широка гама от специализирана строителна механизация и строителни активи, необходими за извършването на инфраструктурно, високо строителство и всички видове ремонти и монтажни дейности по тях.

Фирмата разполага и със собствен сграден фон и складови бази за съхранение на материали и строителен инвентар.

АВТОТРАНСПОРТ И ИНВЕНТАР

„Галчев Инженеринг” ЕООД разполага с автономен автотранспорт за обезпечаване на мащабни дейности по строителните обекти както и с широка и разнообразна гама от строителен инвентар.