asdfasdf

„Галчев Инженеринг” ООД разполага със собствени производствени активи и механизация за изпълнение на мащабни инвестиционни проекти  - асфалтова база, асфалтополагащо звено, широка гама от специализирана строителна механизация и строителни активи, необходими за извършването на инфраструктурно, високо строителство и всички видове ремонти и монтажни дейности по тях.

Фирмата разполага и със собствен сграден фон и складови бази за съхранение на материали и строителен инвентар.

МЕХАНИЗАЦИЯ

Собствен парк от многофункционална строителна техника, с параметри, които могат да задоволят всички съвременни изисквания в строителството, изцяло обновен преди 2 години: колесни и комбинирани багери, бандажни валяци, бетонова помпа, грейдери, товаропътнически подемници, автокранове и друга строителна механизация.