„Галчев Инженеринг” ЕООД има ресурсите и капитала самостоятелно да изпълнява мащабни проекти от републиканската транспортна мрежа за реконструкция и изграждане на автомагистрали, междуградски пътища, мостове, укрепителни съоръжения за свлачища, речни корита и др. Дружеството е участвало в строителството на някои от най-големите пътни проекти в България – магистрала Тракия, магистрала Люлин,  ЛОТ 14, ЛОТ 22Б, ЛОТ 22А и др.

Фирмата е изпълнител и на множество проекти за подобряване и развитие на зелените градски системи на българските общини - изграждане на улици и паркове, градини, обществени спортни терени, крайбрежни алеи, туристически маршрути и др.

Затворен цикъл на изпълнение - обединявайки различни инженерни екипи и екипи за геоложко проучване, проектиране и обезопасяване „Галчев Инженеринг” ЕООД самостоятелно стартира и приключва обекти, използвайки собствено производство на асфалтови смеси, асфалтополагащо звено и тежка строителна механизация.

Геозащита и укрепващи съоръжения – дружеството разполага със системи и технологии за проектиране и изпълнение на противосвлачищни и укрепителни пътни съоръжения, брегозащитни и брегоукрепващи съоръжения - буни, диги, подпорни стени, водостоци и т.н.

Рехабилитация на общинската пътна мрежа и реконструкция на магистрален водопровод

Местоположение: гр. Главиница
Възложител: Община Главиница
Срок на завършване: 03.2015 г.
Дължина: Пътна мрежа – 10,1 км.; Водопроводна мрежа – 2500 м.