ВиК МРЕЖИ И СИСТЕМИ

„Галчев Инженеринг” ООД е експерт в изграждането на водопроводни и канализационни мрежи и системи, както и на различни видове пречиствателни съоръжения.

115

водопроводни тръби

23

канализационни тръби

Компанията изпълнява ключови инвестиционни проекти по канализационната мрежа /Зона Север/ и водопроводната мрежа /Зона 2/ на територията на Столична община – изграждане на нови улични водопроводи, подмяна или реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и съоръженията по нея – спирателни кранове, пожарни хидранти, въздушници, както и прилежащите сградни водопроводни отклонения.

Проектът „Софийска вода” обхваща три рамкови договора с възложител „Софийска вода” АД за извършване на аварийна поддръжка и строително-ремонтни и монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община. „Галчев Инженеринг” ООД осигурява аварийни екипи за отстраняване на възникнали повреди и за възстановяване на трайни настилки в резултат на аварийните дейности.

Екипите са оборудвани с необходимата малка механизация, както и със знаци, конуси и бариери за осигуряване на безопасност на движението при извършване на строително-монтажни дейности по уличната мрежа.

This is a staging environment