07.07.2011 Приключи реконструкцията на подлез „Бокар”

Приключиха строително-ремонтните дейности по подлез „Бокар” на бул. България в София. 

„Галчев Инженеринг Груп” беше избран от Столична община за изпълнител на проекта и в рамките на няколко месеца обнови изцяло подлеза като сега той има система против обледяване на стъпалата, улеснен достъп за хора с увреждания чрез всички четири входа на подлеза, напълно различна съвременна визия и няколко обособени многофункционални помещения с прилежащите им санитарни възли. 

Предвидено е в една от зоните да се създаде Социален клуб за възрастни хора. До него ще има и офис на общинската администрация на районите Триадица и Витоша, на границата на които се намира подлеза. 

За да функционира нормално, бяха изцяло подменени настилките, облицовките, преградните стени и дограмата в него. Напълно нова електро-, ВиК и ОВК инсталация, включително и топлоизолация бяха изградени при реконструкцията. 

Работата по проекта започна в началото на месец март и стойността му е близо 1 милион лева. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

This is a staging environment