09.03.2015 Любомир Галчев и кметът на община Банско Георги Икономов направиха първа копка на ул. „Гоце Делчев

В присъствието на председателя на Общински съвет Банско Владимир Колчагов, зам. кметовете на община Банско, общински съветници, граждани и живущи на ул. „Гоце Делчев“, управителят на „Галчев Инженеринг” ЕООД Любомир Галчев и кметът на Банско Георги Икономов направиха първа копка на архитектурно-художественото оформление на улицата. Тя ще се изгражда на три етапа, като беше даден старт на първия – в участъка между ул.“Христо Чернопеев“ и ул.“Глазне”. В рамките на предвидените в проекта дейности улицата ще бъде цялостно изградена като пешеходна зона – ще бъдат направени калдъръмени пешеходни алеи, зелени площи и кътове за отмора, съществуващия напоителен канал ще бъде оформен, като се предвижда монтиране на модулни мостчета над водата. Улицата ще започне с изграждането на отворена площадна зона, където ще бъде възстановена съществуващата валявица, както и водна площ с декоративен ефект. Предвижда се поставянето на декоративно улично осветление, отговарящо на съвременните изисквания за енергоспестяване.

„Днес правим първа копка на улица, чието изграждане е наболял проблем от дълги години. Тя ще бъде оформена изцяло в стила на Банско. Очаквам дейностите по първия етап да бъдат завършени до август 2015г., като втория етап на улицата между ул. „Христо Чернопеев” и ул. „Отец Паисий” ще започне през месец юли и ще завърши до края на годината. Призовавам живущите на улицата да проявят търпение по време на строително-монтажните работи и вярвам, че всички се радват, че този момент най-накрая настъпи“, каза в обръщението си към присъстващите Икономов.

Изпълнител на първия етап от проекта „Архитектурно-художествено оформление на ул. „Гоце Делчев” и пл. „24 май – гр. Банско” е ДЗЗД „Обединение Банско 2014”, в което основен участник е „Галчев Инженеринг” ЕООД, като прогнозната стойност за рехабилитацията на цялата централна градска улица е 4 милиона лева, от които 350 хиляди лева са осигурени от държавата. В рамките на проекта ще бъдат реконструирани също водопроводната и канализационна мрежа и ще се изгради кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа и слаботоковите кабели.

This is a staging environment