10.09.2014 „Галчев Инженеринг” ЕООД извършва мащабен ремонт на централната градска зона на гр. Дупница

Като управляващ дружеството ДЗЗД ”Съвременна Дупница 2014” „Галчев Инженеринг” ЕООД е главен изпълнител на реконструкцията и обновяването на цялата централна градска зона на гр. Дупница. Реконструкцията се прави по проекта на общината „Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелената градска среда на централна зона гр. Дупница” и е на стойност 3 837 724,03 без ДДС. Проектът се финансира от ЕС чрез съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, с подкрепата на ОП „Регионално развитие”. Целта на мащабния ремонт в широкия център на Дупница, е да се реконструира централната градска част на града и да се подобри привлекателността му като модерно място, отговарящо на съвременните изисквания за ландшафтно планиране на територии с подобно функционално и пространствено съдържание. Предвижда се подобряване на инфраструктурата в кварталите „Дупница“ и „Развесена върба“, преасфалтиране на над 10 улици, сред които „Княз Борис І“, „Пазарна“, „Св. Георги“, „Родопи“, „Екзарх Йосиф“, „Антон Страшимиров“, „Св. Иван Рилски“ и „Булаир“, направа на кръгово движение на кръстовището срещу общинския блок 45 в центъра на града и др. Заложени са и нови спортни и детски площадки, пешеходни и велоалеи, както и подмяна на улично осветление. Ремонтните работи трябва да приключат до юли 2015 г.

This is a staging environment