22.04.2015 Заради спешен ремонт затварят за движение участък от пътя Банско-Г. Делчев след с. Места

Обединение „ЕМ СТРОЙ Галчев Инженеринг” ДЗЗД, което изпълнява строителните работи по рехабилитацията на 57 км от второкласния път II-19 в Лот 22А – Разлог- Банско-Гоце Делчев-Садово, наложи затварянето на пътя в района след отбивката за село Кремен, като осигури обходен маршрут за преминаващите превозни средства – по общински път IV-19063. Причината за налагането на ограничението и затварянето на пътя е извършването на спешни укрепителни дейности, поради цепнатините, образували се по пътя в резултат на проливните дъждове и снеготопенето в средата на м. март. Фирмата изпълнител извърши и допълнителни геоложки проучвания на целия терен, за да се прецени опасността от нови свлачища и да се предприемат превантивни мерки за укрепването на пътя. Проектът се изпълнява по програма „Транзитни пътища V” и се предвижда да бъде завършен ноември 2015.

This is a staging environment