23.06.2015 „Галчев Инженеринг” открива обновената пречиствателна станция в Благоевград

Реконструираната и модернизирана Градска пречиствателна станция край кв. „Струмско” в Благоевград бе открита официално от министъра на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов, в присъствието на представители на „Галчев Инженеринг”, участник в сдружението изпълнител „Сдружение Благоевград 2013” ДЗЗД.

До момента ПСОВ Благоевград не можеше да пречиства цялостно водите, но сега това се осигурява на 100%, в съответствие с европейското екологично законодателство. Чрез финализирането на проекта се предоставя не само усъвършенстване на технологиите и модернизация на пречиствателната станция, но и по-добри услуги на гражданите.

„С това съоръжение решаваме проблема с лошата миризма, излизаща от пречиствателната станция и река Струма няма да бъде замърсявана от отпадни води“, каза по време на откриването кметът на Благоевград.

Дейностите се реализират по проект „Реконструкция на ГПСОВ – гр. Благоевград и изграждане на канализация и водопровод по бул. „Пейо Яворов“, гр. Благоевград” на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“.  Стойността на проекта е 6,62 млн. лева.

This is a staging environment