04.11.2016 „Галчев Инженеринг” ЕООД започва работа по реконструкцията на НДК

Националният дворец на културата (НДК) в София ще придобие европейски вид. През следващите 12 ме сеца обектът ще претърпи сериозна реконструкция, за да осигури подходяща среда за първото Българско председателство на ЕС през втората половина на 2018 г. Тежката и отговорна задача за преобразяването на НДК е поверена на „Галчев Инженеринг“ ЕООД. На 24 октомври избраният изпълнител под писа договор с „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.” Фирмата спечели поръчка та с най-добро техническо предложение и иновации с решение от 7.10.2016 г. на изп. директор на НДК Мирослав Боршош след конкурс, в който взеха участие най-големите компании в строителния сектор. Началото на дейности те по обекта бе дадено на 1 ноември. В рамките на срока за изпълнение, който е само 12 месеца, се предвижда да бъдат ангажирани приблизително 400 работници. Идейният проект за реконструкция включва цялостно функционално преосмисляне на пространствата на НДК във връзка с изискванията на Председателството и съвременните функционални и охранителни норми. В сградата на НДК ще се оформят различни зони, предназначени за делегатите на ЕС, за VIP персони (премиери, президенти и др.), за журналисти (пресцентър), служители на НДК и др., с цел ефективно разделяне на потоците в сградата в зависимост от нивото на акредитация. За високопоставени ръководители на делегации (VIP), делегати, журналисти, обслужващ персонал и стоки/техника ще се обособят самостоятелни входове, като всеки такъв ще разполага с рецепция с помещение за охрана, офис за акредитация и информация, гардероб с помещение за багаж. Прилежащи пространства Предвижда се прилежащите пространства около сградата и входовете да бъдат приведени в подходящ вид чрез озеленяване, видео наблюдение, мерки за сигурност. Реконструкцията ще осигури връзка и достъп с надземни паркинги с голям капацитет – към вход А3, вход А6 и до бул. „България“, както и подземни паркинги към НДК спрямо броя участници и нивото на сигурност. Непосредствена връзка ще има и между паркинг за медиите, позволяващ разполагане на камиони с техника, и пресцентър. Заложени са и подмяна и инсталиране на най-малко 30 броя външни пилони за знамена, като ще бъде монтирано осветление към всяко от тях в пространството пред вход А6 и на това отстрани на главния вход на НДК (откъм бул. „Фритьоф Нансен“). Намесата във фасадата на НДК ще бъде деликатна чрез метод, прилаган при паметниците на културата от национално значение, запазвайки всички архитектурни елементи и дори подсилвайки тяхното въздействие чрез подчертаване с LED светлина. СМР ще включат изграждането на нова козирка над VIP вход (А6), която ясно ще се отличава като елемент от нов период. Пред главния вход на НДК ще се изпълни и инсталация CITYSCAPE SIGN – SOFIA. Така мястото ще е отправна точка за туристи и посетители на столицата. Проектът предлага и подобряване на информационната система на НДК чрез запазване на типовете и местоположението на съществуващите елементи, които ще са с нов дизайн, и добавяне на нови такива. Един от основните недостатъци в момента е липсата на информация за входовете и залите, разположена в пространството около НДК. Проблемът ще бъде решен с поставянето на няколко елемента тип „тотем“, които да насочват посетителите още при приближаването им към сградата, като по този начин намирането на зали, които са със самостоятелни входове, ще става много по-лесно. Външните информационни елементи ще са подчинени на цялостната концепция за системата за визуална комуникация. Тотемите са решени в два варианта – плоски двумерни пана с две лица и призматични тела с осмоъгълна форма и четири страни. И в двата случая ще е възможно да се разполагат рекламни афиши. Централното фоайе на НДК също е пространство, в което се налага съществуващите информационни елементи да се реорганизират и обогатят. Там ще се постави голяма информационна схема във виндфанга, показваща разположението на всички обекти по етажи, както и допълнителни указващи табели, които ще са веднага след втория ред врати. Съществуващите екрани ще се заменят с по-големи, като те ще съдържат актуална информация, свързана с провежданите в момента събития. Подобни екрани се предлага да бъдат монтирани и при основните входове на големите зали (1, 2, 3, 6). Допълнителни указателни табели ще се сложат и около двете асансьорни фоайета от южната страна, като там – на партерното ниво, ще има и табели с имената на фирмите – наематели в офисите, които ще заменят съществуващите с разнороден дизайн и на случайни места. СМР ще включат още частична подмяна на настилки, на тавани, на стенни пана, на изолация и на стъклопакети на дограми и окачени фасади. „Галчев Инженеринг” ЕООД ще изпълни и пълна рехабилитация на тераси на ниво 7, 8 и 9, както и частична на тераси на ниво 1, 2 и 3. Среддругите заложени дейности са боядисване, поставяне на преградни стени, подмяна на статично обзавеждане, основен ремонт на санитарните помещения, частично почистване и импрегниране на каменни облицовки. Почистване и освежаване е предвидено и за металните парапети и обшивки. В рамките на проекта ще се монтира ефектно осветление на централния вход, вход А3 и вход А6, координирано със съществуващото. Ще се изградят нови козирки на тераси към зала 3.1., 3.2. и зала 10 и жалузи. Строителят ще направи още и подготовка за зелен покрив и ще разположи растителност в кашпи на тераси на нива 7, 8 и 9.

This is a staging environment