06.10.2017 Йорданка Фандъкова инспектира строителството на канализацията в кв. „Бенковски”

Зам.кметът на СО в направление „Строителство и инвестиции” Ирина Савина, заедно с кмета на София Йорданка Фандъкова и кмета на район „Сердика” Тодор Кръстев провери строителните дейности по изграждането на канализация в кв.„Бенковски”. Там вече са реализирани 750 м канализация, като са при съединени живеещите по бул. „Лазар Михайлов”. Фирмата изпълнител на проекта е „Галчев Инженеринг” ЕООД. В района се правят също и пътната настилка, тротоарите, зелените площи около булеварда, както и маркировката. По думите на Савина са необходими от 2 млрд. лв. инвестиции до 2025 г. за изграждане на ВиК мрежата в няколко района на града – 300 млн. лв. са необходими за осигуряване на водоснабдяване на някои части на столицата, около 700 млн. лв. за строителство на канализация в компактния град, и около 1 млрд. – за реализация на водопровод и канализация в селата и населените места около София. Предстои също актуализираната Стратегия за ВиК мрежата на столицата да бъде разгледана в комисиите на градския парламент. „Там сме заложили до 2020 г. да се построи канализацията в компактния град и до 2025 г. – в селата около София”, обясни още зам.-кметът. Тя допълни, че общината ще има възможност за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ след 2019 г., тъй като дотогава трябва да е подготвено регионално прединвестиционно проучване.

This is a staging environment