17.11.2015 Откриване на новия център на с.Челопеч

С официална церемония община Челопеч откри централната градска част на с.Челопеч, реализирана по проект финансиран от Държавен фонд „Земеделие“, мярка 322 по Програмата за развитие на селските райони“. Изпълнителят на строителните работи на паркоустройството “Галчев Инженеринг” завърши и предаде обекта в нужните срокове.   По изискванията на общината бяха изградени нови алеи и централен площад, поставени бяха нова паркова мебел, фонтани,  детски съоръжения, нова електрическа мрежа,  районно осветление и др.

This is a staging environment