10.01.2021 „Галчев Инженеринг“ ЕООД е избрана да изгради високопроизводителен изчислителен център

„Галчев Инженеринг“ ЕООД е избрана да проектира и построи сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център по проект „Големи данни в полза на интелигентно общество – GATE“. Проектът е на Софийския университет „Климент Охридски“. Неин подизпълнител, отговарящ за проектирането и авторския надзор на стойност 198 000 лв. с ДДС, ще е фирмата „Вамос“ ООД. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

This is a staging environment