16.07.2019 Първа копка на проект по реконструкция на улици и водопровод, с. Зимница, община Стралджа

На 16.07.2019 г кметът на община Стралджа Атанас Киров и управителят на фирмата изпълнител Любомир Галчев направиха първа копка за полагане началото на строителните дейности по проект: Строително-монтажни работи за обект: „ Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“.  Проектът включва обследване и доизграждане на смесена канализация, водопроводна мрежа и ПСОВ, както и основен ремонт на улици „Първи Май“, „Никола Петков“, „Васил Левски“, „Бузлуджа“ и др. „Резултатът от изпълнението на този мащабен проект ще допринесе за подобряване стандарта на живот и битови нужди на жителите в селото”, каза г-н Киров, след което добави:„За мен е удоволствие и съм обнадежден да направим първата копка, вярвам, че ще се справим с всички трудности и неудобства, които ни очакват при такъв мащабен ремонт”. Момичета в народни носии почерпиха гостите с традиционна българска погача. 

This is a staging environment