20.05.2018 ОБНОВЯВАНЕ НА ЗАПАДЕН ПАРК В СОФИЯ

Зам.-министърът нарегионалното развитие иблагоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони врастеж 2014 – 2020“ („ОПРР2014 – 2020“) Деница Николо ва и кметът на Столична община (СО) ЙорданкаФандъкова подписаха договора за възстановяване напредставителната част

на Западния парк в Софияпо „ОПРР 2014 – 2020“. Насъбитието присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Безвъзмездната финансова помощ за обекта е 8,5 млн. лв., а общата му стойност е близо 11 млн. лв. „Реконструкцията на представителната част на Западния парк е поредният важен зелен проект на СО с изключително добре подбрани и  належащи мерки за подобряване на достъпността и сигурността чрез изграждане на ново осветление и система за видео наблюдение, както и на всички архитектурни елементи на парковата среда“, каза министър Нанков и припомни, че това е третият договор в изпълнение от инвестиционната програма

по „ОПРР 2014 – 2020“ на СО на обща стойност над 230 млн. лв. след проектите за интегриран градски транспорт и за обновяване на градската среда. Йорданка Фандъкова подчерта, че грижата за развитието и модернизирането на зелената система на града е много важна задача. Тя поясни, че Западният парк е последният, в който досега не са финансирани средства за обновяването му. Проектът обхваща 530 дка зелени площи, където ще се  реконструира алейната мрежа. Предвидено е да бъде отворен вход към район „Люлин“. Ще се обособи велоалея, която ще е свързана с останалите такива съоръжения в града. Ще се обновят водните площи. Избраният изпълнител е „Галчев Инженеринг“ ЕООД.

This is a staging environment