23.04.2019 В Община Белене започна рехабилитацията на два общински пътя –АЕЦ Белене и Деков- Бяла вода – Кулина вода

На23.04.2019 г. с тържествен водосвет бе положена първата копка по изпълнението на проектите „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене- АЕЦ Белене, Даков-Кулина Вода“ по обособена позиция №1 :“ Рехабилитация на общински път PVN 1005, (III – 5202) Белене- АЕЦ Белене“ и „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа: Белене- АЕЦ Белене, Даков-Кулина Вода“ по обособена позиция №2 :“ Рехабилитация на общински път PVN 2002, (II – 52) Деков-Бяла Вода – Кулина Вода“. Изпълнител на проекта е „ Галчев Инженеринг“ ЕООД.

This is a staging environment