27.08.2020 Приключи цялостният външен и вътрешен ремонт на Второ основно училище „Гоце Делчев“

Беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство, също така изцяло е подменена и отоплителната инсталация.

Изградени са нови системи за видеонаблюдение, пожарно известяване и интернет инсталация. В рамките на проекта е направено и разширение на физкултурния салон, изградена е актова зала, където да се провеждат тържества и  културни мероприятия. Доставено е ново компютърно и мултимедийно оборудване – изградена е нова спортна площадка с изкуствена настилка и осветление.

Всички подови настилки в класните стаи, учебните помещения и стълбища са подменени с най-съвременни такива – направена е нова ограда, обновени са изцяло и зелените площи.

Проектът „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев“ е на стойност 6 186 670.00 лева, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

This is a staging environment