Test

На 20.05.2021 г се проведе първа копка на новата технологична сграда, която е част от Института „Големи данни в полза на интелигентно общество“ към Софийския университет „Свети Климент Охридски“ в гр. София. На обща застроена площ от 602 кв. м., разположена на четири етажа, сградата ще предлага лаборатории, зали за обучения и срещи, и специализирано оборудване.

По време на специалното събитие, което се проведе на място на обекта, в кампуса на СУ „Св. Климент Охридски“  гр. София, екипът на възложителя институт GATE, заедно с проф. Николай Денков, министър на образованието и науката и проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, в присъствието на представители строителя „Галчев Инженеринг“ ЕООД, медии и гости, положиха основите на новата сграда на института. Специално живо включване на събитието направи д-р Мануел Алейшо от Генералната дирекция за научни изследвания и иновации на Европейската комисия. Като част от официалната церемония гостите имаха възможност да отправят своите пожелания към института и да ги положат в специална капсула на времето, която да бъде отворена след 10 години.

Сградата е проектирана с мисъл за осигуряване на енергийна ефективност посредством пасивни и активни мерки. Пасивните са високоефективни ограждащи елементи – стъкло и изолация. Активните са енергийно-ефективна система за отопление и охлаждане. В сградата ще бъдат разположени иновационни лаборатории, зали за презентации и отворени пространства за срещи и дискусии. Тя ще се помещава на над 600 кв. м. площ, ще бъде на четири етажа и обезпечена със съвременни технологични решения, които позволяват мобилност и многофункционалност по време на експлоатационния режим.

Освен за изследователите на институт GATE, новата сграда ще бъде отворена за студенти и партньори за демонстрации, експериментиране и тестване на нови технологии и решения, както и за семинари и събития.

Очаква се технологичната сграда да отвори врати през 2023 година.

https://trud.bg/20-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83/

https://www.cross.bg/gate-instityt-prof-1662796.html

This is a staging environment