Успешно приключи ремонта и преустройството на новия Исторически музей в град Дупница

На 22.03.2024 г. се проведе официална церемония по откриване на обновената сграда на Историческия музей в град Дупница, по проект „Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей- гр. Дупница“,.

Началото бе дадено с приветствени слова от страна на г-н Първан Дангов, кмет на община Дупница, който представи детайли от историята на сградата на бившия Младежки дом в града, както и основните етапи в реконструкцията ѝ за целите на Градски исторически музей. На събитието присъстваха общински съветници, фирмата – изпълнител на обекта, проектанти и инженери, участвали в реализирането на проекта и граждани.

СМР дейностите по проекта са реализирани в съответствие с нормативните изисквания на съществуващата сграда (бивш Младежки дом), която по архитектура е една от малкото в страната изграждани, чрез т.нар. вантова конструкция. След реализацията на проекта е обособена и съпътстваща инфраструктура, а именно: зала за аудиовизуални презентации, магазин за сувенири, кафе-музей, създаващо условия за отдих на туристите.

В допълнение, са ремонтирани съществуващата ритуална зала, която ще бъде използвана като мултифункционална зала за събития и ритуали,  и външният паркинг с 5 паркоместа, облагородени са и околните пространства около сградата.

This is a staging environment