„Галчев Инженеринг” ЕООД има ресурсите и капитала самостоятелно да изпълнява мащабни проекти от републиканската транспортна мрежа за реконструкция и изграждане на автомагистрали, междуградски пътища, мостове, укрепителни съоръжения за свлачища, речни корита и др. Дружеството е участвало в строителството на някои от най-големите пътни проекти в България – магистрала Тракия, магистрала Люлин,  ЛОТ 14, ЛОТ 22Б, ЛОТ 22А и др.

Фирмата е изпълнител и на множество проекти за подобряване и развитие на зелените градски системи на българските общини - изграждане на улици и паркове, градини, обществени спортни терени, крайбрежни алеи, туристически маршрути и др.

Затворен цикъл на изпълнение - обединявайки различни инженерни екипи и екипи за геоложко проучване, проектиране и обезопасяване „Галчев Инженеринг” ЕООД самостоятелно стартира и приключва обекти, използвайки собствено производство на асфалтови смеси, асфалтополагащо звено и тежка строителна механизация.

Геозащита и укрепващи съоръжения – дружеството разполага със системи и технологии за проектиране и изпълнение на противосвлачищни и укрепителни пътни съоръжения, брегозащитни и брегоукрепващи съоръжения - буни, диги, подпорни стени, водостоци и т.н.

Реконструкция на общински път PVN 2060 Долни Дъбник

Местоположение: Кръстовище с път I-3 - с.Крушовица с.Петърница                                                
Възложител: Община Долни Дъбник
Срок на завършване: 2020 г.
Дължина: 10 679.76 м