Препоръка от Министерство на Земеделието на Р.България, дирекция „Европейски и международни програми и проекти”, относно изпълнение на обект „Граничен инспекционен пункт за ветеринарен контрол при ГКПП Златарево- ЛОТ 3”.

Референция от Министерство на Образованието и Културата на Р.България, относно изпълнение на обект „Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране и извършване на основен ремонт и обзавеждане на  студентско общежитие на Софийски Университет, гр. София”.

Препоръка от фирма „Монтеверде” ООД – Възложител, относно изпълнение на обект „Изграждане на жилищна сграда, УПИ ХХІІІ, гр. София”.

Препоръка от фирма „Монтероза” ООД – Възложител,  относно изпълнение на обект „Офис сграда „Монтероза”, УПИ ІХ- 5, гр. София”.

Референция от Министерство на Регионалното Устройство, Агенция „Пътна инфраструктура”, относно изпълнение на обект „ЛОТ 14: Рехабилитация на път ІІ-63 Перник-Брезник и на път ІІІ-6204 Овчарци-Сепарева Баня, области Перник и Кюстендил”.

Удостоверение за добро изпълнение от „Софийска вода” АД относно изпълнение на обект “Реконструкция на водопровод на бул. „Г.М Димитров” , София.

Референция от Министерство на Регионалното Развитие, Агенция „Пътна инфраструктура”, относно изпълнение на обект „Път ІІІ-108 (Е-79) Петрич, аварирал мост над р. Струма, възстановяване и укрепване на съоръжението”. 

Удостоверение за добро изпълнение от „Софийска вода” АД по договор за изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, както и реконструкция на части от водопроводната мрежа на град София.

Референция от Община Бобов Дол относно изпълнение на обект „Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов Дол”.

This is a staging environment