Реставрация и строежи на архитектурни и културни паметници

 Удостоверение № TV11599

Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения:
Удостоверение №   I – TV 024320

Строежи от  транспортната инфраструктура.
Удостоверение №  II – TV 007171

Строежи от енергийната инфраструктура.
Удостоверение № III – TV 008174

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.
Удостоверение № IV – TV 011136

Системи за управление на здравето и безапасността ISO 45001:2018

ISO 14001:2004 Сертификат за управление по отношение на Околната Среда.

ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството при безусловно спазване на правилата и условията на сертификация.

This is a staging environment