Administrative buildings

Офис сграда Monte Rosa

Местоположение: София

Възложител: Монтероза ООД

Срок на завършване: 2011 г.

РЗП: 5 166,73 кв.м.

България Tауър

Местоположение: София

Възложител: “Евротренд” ЕООД

Срок на завършване: 2008 г.

РЗП: 13 163 кв.м.

Офис на Allianz Bulgaria

Местоположение: София

Възложител: Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество Alianz Bulgaria

Срок на завършване: 2008 г.

Бизнес сграда - Галчев Холдинг

Местоположение: София

Възложител: “Галчев Холдинг” АД

Срок на завършване: 2007 г.

РЗП: 3500 кв.м.

Бизнес център “Белисимо”

Местоположение: София

Възложител: “Андромеда РИАЛ” АД

Срок на завършване: 2006 г.

РЗП: 17 000 кв.м.

Национална агенция по приходите

Местоположение: Варна

Възложител: ДП “Строителство и възстановяване” – Варна

Срок на завършване: 2005 г.

РЗП: 11 765 кв.м.

Бизнес сграда “ИНА-трейдинг”

Местоположение: София

Възложител: “И.Н.А. Трейдинг” ООД

Срок на завършване: 2003 г.

РЗП: 3500 кв.м.

Централен офис на Стопанска Инвестиционна Банка

Местоположение: София

Възложител: “СИБанк” АД

Срок на завършване: 2003 г.

РЗП: 3200 кв.м.

Бизнес парк - София Сграда А-2

Местоположение: София

Възложител: “Бизнес парк – София” ЕООД

Срок на завършване: 2002 г.

РЗП: 5800 кв.м.

Бизнес парк - София, Сграда B-12

Местоположение: София

Възложител: “Бизнес парк – София” ЕООД

Срок на завършване: 2002 г.

РЗП: Довършителни работи

This is a staging environment