Политика за защита на личните данни

Компания „Галчев Инженеринг” ООД се придържа към политика за защита на личните данни, съответстваща на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Ние се стремим да гарантираме защитата и сигурността на личните данни, които ни предоставяте при използването на нашите услуги и уебсайт.

Какви данни събираме

Ние можем да събираме следните категории лични данни:

 1. Име, фамилия и контактна информация (например, имейл адрес, телефонен номер).
 2. Данни за вашето местоположение, ако ги предоставите във връзка с запитвания за продукти или услуги.
 3. Информация за вашето устройство и интернет връзка, включително IP адрес, история на браузъра и данни за времето на достъп до нашия уебсайт.
 4. Други данни, които ни предоставяте по ваше усмотрение, например при попълване на формуляри за обратна връзка или участие в анкети.

Как използваме вашите данни

Ние използваме вашите лични данни за следните цели:

 1. Осигуряване на достъп до нашите продукти и услуги.
 2. Предоставяне на информация за нашите продукти и услуги, включително рекламни и маркетингови материали, ако сте съгласни да ги получавате.
 3. Подобряване на качеството на нашите продукти и услуги, включително чрез анализ на вашето поведение на нашия уебсайт.
 4. Спазване на правните и регулаторни изисквания.

Вашите права

Съгласно GDPR, вие имате следните права относно вашите лични данни:

 1. Право на достъп и коригиране на вашите данни, ако те са непълни или неточни.
 2. Право на изтриване на вашите данни, ако вече не са необходими за целите, за които са били събрани, или ако сте оттеглили съгласието си за тяхната обработка.
 3. Право на ограничаване на обработката на вашите данни в определени случаи.
 4. Право на пренос на вашите данни на друг контролер на данни.
 5. Право на възражение срещу обработката на вашите данни, базирана на законни интереси.

Контакти

Ако имате въпроси или искате да упражните някое от вашите права относно обработката на вашите лични данни, моля, свържете се с нас на следния адрес:

Компания „Галчев Инженеринг” ООД

Адрес: НПЗ Военна рампа, бул. „Илиянци“ 48, 1220 София

Имейл: office@galchev.bg Телефон: 02 / 491 47 11

Ние гарантираме, че вашето запитване ще бъде разгледано и обработено в съответствие с изискванията на GDPR.

This is a staging environment