Благоустройство и зелени системи

Подобряване на зелена градска среда на централна зона, гр. Дупница

Местоположение: гр. Дупница

Възложител: Община Дупница

Срок на завършване: 2015 г.

РЗП:

Кръгово кръстовище на ул. Княз Борис I, Хан Аспарух и Цар Освободител. – 3791кв. м.

Градски улици общо – 2090 м.

Рехабилитация и реконструкция на ж.к. Дупница – 31888 кв. м.

Рехабилитация и реконструкция на ж.к. Развесена върба – 22870 кв. м.

Озеленяване и реконструкция на пешеходна зона, гр. Перник

Местоположение: гр. Перник, ул. Търговска.

Възложител: Община Перник

Срок на завършване: 2015

РЗП: 50000 кв. м.

Извършване на строително-монтажни работи за паркоустройство и озеленяване на централната част на с. Челопеч

Местоположение: с. Челопеч

Възложител: Община Челопеч

Срок на завършване: 2015 г.

Реконстукция на ул. "Гоце Делчев", гр.Банско

Местоположение: ул.”Гоце Делчев“ и ул. „24-ти Май“, гр. Банско

Възложител: Община Банско

Срок на завършване: 2015 г.

РЗП: 5 000 кв. м.

Кочериново

Местоположение: гр. Кочериново

Възложител: Община Кочериново

Срок на завършване: 2015 г.

РЗП: 2 970 кв. м.

Доизграждане и рехабилитация на градски парк в гр. Бобов дол

Местоположение: гр. Бобов дол

Възложител: Община Бобов Дол

Срок на завършване: 2014 г.

РЗП:

Площ на парка 112 000 кв. м.

Дължина на алеи – 5000 м.

Настилки – 3849 кв. м.

Доизграждане и рехабилитация на улична мрежа на гр. Бобов дол

Местоположение: ул. Ал. Стамболийски, ул. Цар Симеон, ул. Митко Палаузов; гр. Бобов дол

Възложител: Община Бобов Дол

Срок на завършване: 2014

Дължина: 872,34 м.

Изграждане на туристически маршрут и експозиция на късноантична крепост, гр. Правец

Местоположение: местност „Боровец”, с. Осиковица; с. Разлив

Възложител: Община Правец

Осигуряване на достъпност и подобряване на градската среда в гр. Монтана

Местоположение: гр. Монтана

Възложител: Община Монтана

Срок на завършване: 2014 г.

РЗП: 45000 кв. м.

Крайбрежна алея “Слънчев бряг-изток”

Местоположение: Слънчев бряг
Инвеститор: “Слънчев бряг” АД
Срок на завършване: 2004 г.

This is a staging environment