Производство и логистика

„Галчев Инженеринг” ООД е разпознаваема компания с доказано висока експертиза във всички направления от строителните дейности и собствен ресурс за качествено изпълнение.

Дружеството разполага със собствени производствени активи и механизация за цялостно изпълнение на мащабни инвестиционни проекти – асфалтова база, асфалтополагащо звено, широка гама от специализирана строителна механизация и строителни активи, необходими за извършването на инфраструктурно строителство, високо строителство и всички видове ремонти и монтажни дейности по тях.

Собственият сграден фонд и складови бази служат за съхранение на голямо количество материали както и на различни видове  строителен инвентар.

Асфалтова база

„Галчев Инженеринг“ ООД разполага с две преместваеми бази за производство на различни типове асфалтови смеси, стратегически разположени в Западна България. Всяка асфалтова база е с максимална производителност от 100 т/час асфалт. Към всяка база е създадено асфалтополагащо звено с  асфалтополагач Dynapac, двубандажен вибрационен валяк, гумен валяк Dynapac, 20-тонен валяк Bomag, като и 2 малки двубандажни вибрационни валяка.

Механизация

Парк от многофункционална строителна техника с характеристики, които могат да отговорят на всички съвременни изисквания в строителството. Преди 2 години техниката е изцяло обновена със следните видове машини и съоръжения: колесни и комбинирани багери, бандажни валяци, бетонова помпа, грейдери, товаропътнически подемници, автокранове и друга строителна механизация.

Автотранспорт и инвентар

Автономен автотранспорт за обезпечаване на мащабни дейности, извършвани на строителните обекти. Разполагаме и с широка и разнообразна гама от строителен инвентар за всякакви цели. Нашите ресурси и планиране дават възможност да предложим затворен цикъл от мероприятия от един изпълнител.

 

This is a staging environment