Пречиствателни съоръжения

Проектиране и реконструкция на ГПСОВ – гр. Благоевград

Местоположение: гр. Благоевград

Възложител: Община Благоевград

Срок на завършване: 09.2014

This is a staging environment