Ремонт и поддръжка

Ремонт на уличен водопровод и асфалтиране на улици, община Божурище

Местоположение: с.Пожарево, с.Храбърско, с.Хераково, община Божурище                                              

Възложител: Община Божурище
Срок на завършване: 2022 г.
Дължина:1 700 м

Подмяна на съществуваща улична канализация и водопровод, ул. "Богдан", кв. Подуене, гр. София

Местоположение: гр. София

Възложител: „Софийска вода“ АД 

Срок на завършване: 2022

Дължина: 112 м

Рехабилитация на участък от съществуващ водопровод ф530/7 по технология с облицовка с втвърдяване на място – CIPP

Местоположение: гр. Рудозем, област Смолян

Възложител: АПИ

Срок на завършване: 2022

Дължина: 2,3 км.

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на 30% от водопроводната и канализационна мрежи на територията на Столична община

Местоположение: гр. София

Възложител: „Софийска вода” АД

This is a staging environment