Проекти в ход

Преустройство на Младежки Дом в Градски исторически Музей, гр. Дупница

Местоположение: гр. Дупница

Възложител: Община Дупница

Срок на завършване: 2023 г.

РЗП: 3 677 м2.

улици в Добринище - ул.Крушево, ул. Григор Пърличев, ул. П.Р.Славейков

Възложител – Община Банско
Дължина – 1041 м.
Срок на завършване – 2023

Сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, Софийски Университет

Местоположение: гр. София

Възложител: СУ „Св. Климент Охридски“ – София

Срок на завършване: 2023 г.

РЗП: 3 000 м2.

This is a staging environment