ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

„Галчев Инженеринг” ООД е сред водещите компании с ангажимент към ключови проекти, свързани с пътната инфраструктура на България. Компанията има необходимия ресурс и капитал да изпълнява цялостни мащабни дейности по републиканската транспортна мрежа – реконструкция и изграждане на автомагистрали, междуградски пътища, мостове, укрепителни съоръжения за свлачища, речни корита и др.

300

изградени пътища

60

обекта и съоръжения

Обединяваме различни инженерни направления – екипи за геоложко проучване, проектиране и обезопасяване, както и собствено производство на асфалтови смеси, асфалтополагащо звено и тежка строителна механизация. Това ни позволява да предложим затворен цикъл на изпълнение, отговарящ на всички стандарти.

Някои от най-големите ни пътни проекти са магистрала Тракия, магистрала Люлин, ЛОТ 14, ЛОТ 22Б, ЛОТ 22А и др.

„Галчев Инженеринг” ООД е изпълнител и на множество проекти за подобряване и развитие на зелените градски системи на българските общини – изграждане на улици и паркове, градини, обществени спортни терени, крайбрежни алеи, туристически маршрути и др. Имаме съществен принос към градската среда в населени места като Банско, Перник, Дупница, Благоевград, Монтана и мн. др.

Предлагаме надеждна геозащита и укрепващи съоръжения. Разполагаме със системи и технологии за проектиране и изпълнение на противосвлачищни и укрепителни пътни съоръжения, брегозащитни и брегоукрепващи съоръжения – буни, диги, подпорни стени, водостоци и др.

This is a staging environment