Реставрация и археология

Банско – Кръстопът на цивилизациите - Велянова къща

Местоположение: гр. Банско

Възложител: Община Банско

Срок на завършване: 2014 г.

Посетителски информационен център гр. Банско -реставрация на сграда паметник на културата

Местоположение: гр. Банско, Кино-театрален салон

Възложител: Община Банско

Срок на завършване: 11.2013 г.

РЗП: 230 кв.м.

Реставрация и ремонт на сградата на историческия музей – Дряново

Местоположение: гр. Дряново

Възложител: Община Дряново

Срок на завършване: 04.2010 г.

This is a staging environment