Геозащита и укрепващи съоръжения

Заздравяване на свлечени скални откоси

Местоположение:  Момчилград – Крумовград, Път ІІ-59

Възложител: Агенция Пътна Инфраструктура

Срок на завършване: 2012г.

Дължина:  7 км. 

This is a staging environment