04.03.2013 Обединение „Инфраструктура Ловеч“ ще изпълнява водния проект на Ловеч

Обединение „Инфраструктура Ловеч“ с водещ партньор „Каротрейдинг“ ООД и съдружник „Галчев инженеринг груп“ АД е определена за изпълнител на строителните работи по проекта за подобрение на ВиК мрежата на Ловеч след проведена обществена поръчка за 6 934 868 лв. с ДДС.
Общината бе одобрена за финансиране по проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч“ по оперативна програма „Околна среда“. Договорът с министерството на околната среда бе сключен на 29 май м.г., стойността на безвъзмездната помощ е 7 738 567.60 лв.
ВиК интервенциите по договора обхващат част от територията на Ловеч, включваща  кварталите Дръстене и Гозница, Източна индустриална зона и Северна индустриална зона „Баховско шосе“. Ще бъде изграден и дюкер от дъждопреливник № 1 в кв. „Вароша“ под река Осъм, включващ се в колектор по ул. „Осъмска“ в града.
По проекта ще бъде рехабилитирана и новоизградена 6215 м водопроводната мрежа с главни водопроводни клонове, 299 ще са сградните водопроводни отклонения (рехабилитирани и новоизградени). 6629 м ще е общата дължина на новоизградената канализационна мрежа, в т.ч. главни канализационни клонове, а броят на сградните канализационни отклонения – 401.
„С реализацията на проекта ще постигнем 100% канализация на града“, акцентира кметът Казанджиев. Срокът за изпълнение е тринайсет месеца.

This is a staging environment