08.06.2015 Чисто нов 18-тонен асфалтополагач, ще полага новата настилка на проектите на „Галчев Инженеринг”.

Фирма „Галчев Инженеринг” закупи за нуждите на инфраструктурните обекти, които изпълнява, най-новия модел верижен асфалтополагач, марка Динапак, с опция за разстилане на асфалт до 9,5 м. Новата машина в момента работи на път ІІ-84 между Юндола-Якоруда-Разлог.

Техническите спецификации и ширината на асфалтополагача позволяват на фирма „Галчев Инженеринг” не само да поставя асфалт едновременно върху двете платна на пътя, което скъсява наполовина времето за изпълнение, но и да покрие всички най-нови европейски изисквания за асфалтиране на магистрали, което я поставя на едно от водещите места в изпълнението на инфраструктурно строителството в България.

Фирмата вече разполага и с нова четириосна тежкотоварна платформа за превоз на всякакъв вид извънгабаритна механизация до 50 тона като багери, валяци, фадроми, асфалтополагачи и др.

This is a staging environment