20.05.2015 „Галчев Инженеринг” ЕООД изпълнител на мащабен проект на община Перник – „Зелена и достъпна градска среда”

Обединение „Перник 2013” с главен участник „Галчев Инженеринг” ЕООД е изпълнител на цялостното преоформление и обновяване на централната градска зона на град Перник по проекта „Зелена и достъпна градска среда”. Проектът е на стойност 4 мил.лв, отделени за строително-монтажни работи, и се финансира от МРРБ.

Мегапроектът включва цялостно градоустройство, озеленяване и оформление на пешеходната градска зона в центъра на града. Изгражда се нова поливна система, нови пешеходни алеи, обособени паркови пространства, смяна на бордюри и тротоарни плочки, поставяне на пейки, както и обособяване на спортни зони – детски площадки скейборд рампи и ледена пързалка. На централния площад „Кракра” се поставят разнообразни съвременни водни атракции – фонтани тип невидими струи, изкуствени водни потоци и други.

Фирмата изпълнител също така има ангажимента цялостно да ремонтира и поднови Вик мрежата на терена, както и електропреносна мрежа в центъра, преди да завърши и предаде обекта. Над 50 души работници и лека и тежка строителна механизация обработват различни участъци от града. Към момента е изцяло приключил ремонта на главната търговска улица на града ул. „Търговска” – УПИ І, кв 215 (паркова зона при местната гимназия) и УПИ І, кв. 208 (зоната около сградата на общината). Очаква се строителните работи по целия проект да продължат до края на месец август тази година.

This is a staging environment