29.05.2015 „Галчев Инженеринг” ЕООД успешно приключва поредния мащабен инфраструктурен проект по програмата „Развитие на селските райони 2007-2013”

Като главен участник в Сдружение „Главиница 2013” ДЗЗД фирма „Галчев Инженеринг” подписа Акт 15 за изпълнението на проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа и реконструкция на магистрален водопровод” с възложител Община Главиница. Проектът на стойност 5,5 млн. лв. се финансира от Фонд Земеделие и е един от големите инфраструктурни проекти в Североизточна България.

За рехабилитацията на 11 км от пътната мрежа по отсечките Главиница – с.Зафирово; с.Зафирово – с.Малък Преславец и Главиница – с.Осен, към момента фирмата е положила общо 15400т. асфалт. Изградени са нови аварийни отклонения, банкети и бордюри, както и нови бетонови водостоци за осигуряване на максимално отводняване на пътя. Поставена е вертикална и хоризонтална сигнализация и маркировка на пътя, както и нови предпазни еластични прегради.

Трасето на реконструирания магистрален водопровод между с.Дичево и с.Суходол минава по предвидените селскостопански пътища, по плана за земеразделяне. Общата му дължина е 2 472.40м.л. като за направата му са използвани полиетиленови тръби Ф200 ПЕВП с висока плътност за налягане PN16 /1.6 MPa/.
Очаква се Държавна приемателна комисия за издаване на Акт 16.

This is a staging environment