12.08.2015 Зелена градска среда – гр. Дупница

„Галчев Инженеринг” ЕООД приключи успешно поредния мащабен проект за развитие на зелена градска среда

След близо единадесет месеца изпънение на строително-монтажни дейности, „Галчев Инженеринг” ЕООД като главен участник в Сдружение „Съвременна Дупница 2014”, приключи успешно и в срок проекта на Община Дупница „Зелена и достъпна градска среда”. Проектът е на стойност 6 млн. лв. и се изпълнява по ОП „Регионално Развитие”. Цялостното изпълнение включва рехабилитация и реконструкция на тринадесет градски улици и два жилищни квартала на гр.Дупница. Всички улици са преасфалтирани, поставени са нови бордюри и над 30 000 м2 тротоарни паважни настилки. В кварталите „Дупница” и „Развесена върба” са изградени нови детски площадки и спортни игрища за футбол и баскетбол. Монтирани са нови пейки, кошове за боклук и е извършено цялостно ново озеленяване на районите. В квартал „Дупница” е извършена и подмяна на водопроводната и канализационна мрежи. Работата на фирма „Галчев инженеринг” ЕООД продължава в региона по други проекти на Община Дупница.

This is a staging environment