17.05.2017 „Галчев Инженеринг“ ЕООД направи „първа копка“ на новия корпус на УНСС в гр. София

В присъствието на министъра на Регионалното Развитие и Благоустройство, кмета на община Студентска, официални лица, журналисти от различни медии, преподаватели и студенти на УНСС, Ректорът на университета официално откри началото на проекта за изграждането на нов корпус към висшето учебно заведение, полагайки метафорично „първа копка“ на терена. След литургия и освещаване на мероприятието, събраните официални лица поставиха първата копка на тревата пред корпус „И“, където ще се изгради новата и модерна сграда на университета. Проектът включва изграждането на 6 етажна сграда с подземен паркинг, два големи компютърни центъра, за по 8о души, обучителни зали, голяма кафетерия с тераса и 4-ри етажа типови зали. Това е един от най-мащабните проекти за обновяване на образователната инфраструктура, който ще се реализира със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Общата стойност на инвестицията е над 11,7 млн. лева, от които приблизително 4,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от програмата.

This is a staging environment