21.08.2015 Акт 16 за пускане в експлоатация на 11 км. от пътната мрежа на община Главиница подписа „Галчев Инженеринг”

Акт 16 за изпълнението на проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа и реконструкция на магистрален водопровод” с възложител Община Главиница, бе подписан от фирма „Галчев Инженеринг” като главен участник в Сдружение „Главиница 2013” ДЗЗД.

За рехабилитацията на 11 км от пътната мрежа по отсечките: Главиница – с.Зафирово – с.Малък Преславец и Главиница – с.Осен, бяха предвидени 5,5 млн. лв. от Фонд Земеделие. Освен асфалтополагането и изграждането на нови аварийни отклонения, банкети, бордюри, бетонови водостоци и др., под пътя са положени и 2500м. водопроводни тръби Ф200, като част от общия магистрален водопровод, обслужващ района на Североизточна България.

This is a staging environment