26.04.2018 Галчев Инженеринг стартира изграждането на нов учебен корпус на НХА

Днес се проведе церемония „Първа копка“ и вграждане на „капсула на времето“ в Национална художествена академия (НХА), по повод стартирането на строителните дейности по проект „Нов учебен корпус на НХА в град София“. Изпълнител на обекта е консорциум „Нова Академия 2017“, който включва фирмите „Галчев Инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Изпълнението на договора за строителство ще приключи за период от 15 месеца и предвижда изграждането на напълно самостоятелна сграда от 2158 м2 на 4 етажа, сутерен и терасовиден етаж. В нея ще се поместват 3 лекционни зали, компютърна зала, 16 художествени ателиета, библиотека с книгохранилище и всички необходими комуникационни, санитарни и технически помещения. Сградата ще бъде разположена в източната част на академията, в непосредствена близост до съществуващото Северно крило на НХА.Изграждането на нова и модерна сграда, както и оборудването ѝ с висококачествено (в ограничени количества до този момент) оборудване, ще допринесат за цялостното модернизиране на Академията като образователна институция. Изпълнението на целия проект е за срок от 30 месеца, а общата стойност на проекта е 2 999 600.00 лв, от които 2 549 660,00  лв, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие и 449 940,00 лв, национално финансиране.

This is a staging environment