25.07.2019 Стартира проект по рехабилитация на улици в Банско и Добринище

В присъствието на кмета на гр. Банско г-н Икономов и кмета на гр. Добринище г-н Китанов, официални гости и граждани на Банско и Добринище, се проведе официална церемония по откриване на строителни площадки в рамките на проекти „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Банско“ и „Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Добринище“, в четвъртък 25.07.2019г. Изпълнител на проектите е фирма “ Галчев Инженеринг“ ЕООД. Главната цел е да се подобри средата на живот чрез рехабилитация на улична мрежа в т.ч. изграждане на озеленени участъци от уличното платно и ремонт на  тротоари. Чрез подобряване на съществуващата инфраструктура се създава устойчиво социално-икономическо развитие на селските райони и качеството на предлаганите услуги за населението. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

This is a staging environment