31.08.2018 Г-н Любомир Галчев извърши първа копка на обект Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Голям извор.

На 31.08.2018 – с отслужване на водосвет се направи първа копка на проекта – Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Голям извор, община Тетевен. Цялото трасе на проекта е с дължина малко над 7 км. Ремонтните дейности са на приблизителна стойност от 1 650 000.00 лева и изцяло са финансирани със средства на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите.

„Това е изключително важна стъпка за решаване на проблемите с липсата на вода през сухите периоди от годината и подобряване стандарта на живот на хората“ – заяви д-р Бояджиева, кмет на община Тетевен и допълни, че ръководството на общината е осигурило средства чрез държавен фонд „Земеделие“, с които впоследствие ще се извърши и рехабилитация на общинския път, преминаващ през село Голям извор. Тя благодари на всички взели участие в подготовката на проекта и пожела лека работа на строителите. „Аз и всички в с. Голям Извор сме изключително щастливи със стартирането на този дългоочакван проект, който ще разреши един от основните проблеми на нашето село и ще подобри качеството на водоснабдяването на почти всяко домакинство“ – каза при откриването кметът на селото г-н Илиан Петков.

Управителят на сдружението изпълнител „Тетевен СЕТ 2017 г.“ ДЗЗД, с главен партньор „Галчев Инженеринг “ЕООД г-н Любомир Галчев, увери събралите се, че фирмата приема изключително сериозно този проект и въпреки очакваните трудности, с многото каменисти участъци, ще се стреми да изпълни проекта качествено и в срок. Според инж. Йордан Минчев – главен проектант на трасето, с  подмяната на остарелите етернитови тръби с висококачествени полиетиленови тръби ще бъдe намален броят на авариите във водопроводната мрежа, а за да са задоволени нуждите на всяко домакинство ще се изградят нови сградни водопроводни отклонения до границата на дворната регулация за всяка къща.

Съществуващата вътрешна водоснабдителна разпределителна мрежа в с. Голям извор е строена през 60-те години на миналия век. Изградена е основно от етернитови тръби с диаметри, които не отговарят на минималните законови изисквания. Водоснабдителната мрежа е амортизирана и остаряла, която води до над 70% загуби на питейна вода.  Предвид обхвата на инвестицията строителните работи ще се изпълняват поетапно, като започналият днес Етап 1 е за 210 календарни дни, а Етап 2 е с максимална продължителност 120 календарни дни. За по-малко от година ще се реконструира водоснабдителна мрежа с дължина 7 159,80 m (от общо 12018m), която на практика обхваща около 60% от населеното място.. Всички използвани материали са  придружени от сертификат за европейски сертификат за качество и съответствие на продукта.

 На събитието присъстваха кмета на община Тетевен д-р Мадлена Бояжиева, Зам. областния управител на Ловеч г-н Илиян Димитров, зам. кметове на Тетевен г-н Тони Стоев и г-н Свилен Русинов, кмета на селото г-н Илиян Маринов, Главен проектант на проекта – инж. Йордан Минчев, Председателят на Общински Съвет гр. Тетевен – г-жа Мария Стойчева и депутати от ОС Тетевен представители на строителния надзор, общински съветници, журналисти и заинтересовани жители на село Голям Извор.

This is a staging environment