Нашата визитка

„Галчев Инженеринг” ООД е строителна компания с частен капитал и над 30-годишна история и традиции. Реализираните от нас проекти отговарят на всички изисквания и евростандарти. Така допринасяме съществено за развитието на българската икономика и за повишаване на качеството на живот в България.

В нашето портфолио са някои от най-мащабните държавни и частни инфраструктурни, транспортни, енергийни и благоустройствени обекти, както и редица успешно изпълнени цялостни решения в хидротехническото строителство и опазването на околната среда. В сферата на високото строителство, компанията се свързва с множество емблематични хотелски комплекси, административни и жилищни сгради, индустриални постройки и заводски комплекси в цялата страна.

30 години създаваме бъдеще

„Фамилният характер на управление определя автентичния ни облик – компания, в която принципът на приемственост и модерната визия вървят ръка за ръка. Високият професионализъм с подчертано лично отношение, което е наша запазена марка, е видимото проявление на това ценно единство. Вярвам, че традиции и иновации са най-ефективната комбинация за благополучие и просперитет. Миналото е сила, бъдещето – хоризонт.“

инж. Николай Галчев,
основател и визионер

„Нашите решения са базирани на прецизен и многоаспектен анализ, адаптиран опит и индивидуален подход при всяко взаимодействие. Поддържаме звена от доказани специалисти и първокласна механизация, за да отговорим на различни инженерни и технологични предизвикателства. На разположение сме да предложим комплексни услуги с реалистични срокове и високо качество. Именно това ни прави устойчив и предпочитан партньор за надеждни инвестиции.“

Любомир Галчев,
управител

„Устойчивостта на една компания се гради с експертиза на екипа и със стабилни правни и финансови политики. Това е нашата дългосрочна стратегия за развитие, с която акцентираме върху ползите за всички заинтересовани страни. Намираме талани, формираме професионалисти. Правим не просто бизнес, създаваме партньорства. Вярваме, че пътят има смисъл, когато е споделен – с ясна посока и цел, с планиран ресурс и с отношение.“

Радка Галчева,
управител

Безупречната репутация на „Галчев Инженеринг” ООД като надежден и способен партньор, нарежда компанията сред едни от най-предпочитаните изпълнители на строителни обекти в страната.

„Галчев Инженеринг” ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона на Камарата на строителите в българското законодателство. Компанията подкрепя дейността на различни браншови и неправителствени организации в страната, както и на фондации за запазване на българския бит и културни традиции. Участва в дейността на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска браншова камара „Пътища“.

This is a staging environment