Повече от 30 години създаваме възможности за
професионална реализация и кариерно развитие на специалисти
от всички нива и сектори в строителството.
Една от основните ни корпоративни ценности – приемствеността,
дава възможност за сътрудничество
между служители от различни поколения.
Вярваме, че това взаимодействие изгражда
стабилна, гъвкава бизнес среда и конкурентност в бранша.

Защо да изберете професионално развитие с „Галчев Инженеринг “ООД?

Предоставяме Ви възможност да придобиете експертни умения, да ги прилагате в реална среда и да надграждате опит „на терен“.

Осигуряваме активно кариерно развитие в дългосрочен план.

Създаваме подкрепяща среда за усъвършенстване на личните и професионални компетентности.

Развиваме фирмена култура, базирана на нашите ценности – приемственост и професионализъм.

Подкрепяме бъдещето

Разширяваме хоризонтите за професионална реализация с нашата 6-месечна Стажантска програма, насочена към студенти от УАСГ, 4-ти и 5-ти курс, редовно и задочно обучение от специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ /ССС/, „Транспортно строителство“ /ТС/, „Водоснабдяване и канализация“ /ВиК/, „Геодезия“.

Като водеща компания, която определя развитието на сектора, „Галчев Инжениренг“ ЕООД поддържа и едногодишна Стипендиантска програма за студенти от УАСГ, 4-ти и 5-ти курс, редовно и задочно обучение от специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ /ССС/, „Транспортно строителство“ /ТС/, „Водоснабдяване и канализация“ /ВиК/, „Геодезия“.

За повече информация, свържете се с нас. Споделете със заинтересовани общности.

Търсим точно Вас!

ГЕОДЕЗИСТ

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД – една от водещите строителни компании, търси да назначи за свои проекти

Изисквания към кандидатите:
– Висше образование – магистър, специалност „Геодезия“;
– Компютърна грамотност: MS Office, AutoCad, специализиран софтуер;
– Работа с тотална станция и оптичен нивелир и GPS;
– Възможност за пътуване и продължителна работа на обект;
– Опит като геодезист е предимство;
– Шофьорска книжка;

Лични качества:
– Отговорност и лоялност;
– Инициативност и съобразителност;
– Способност за работа в екип

Ние предлагаме и обучение на геодезисти без опит или последен курс студенти по специалността, които имат желание за работа и развитие в сферата на геодезията.

Начин на кандидатстване:
Ако предложението представлява интерес за вас и отговаряте на посочените изисквания, очакваме Вашето СV и актуална снимка .
Всички получени документи се разглеждат в пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

СПЕЦИАЛИСТ ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД – една от водещите строителни компании, търси да назначи за свои проект:

СПЕЦИАЛИСТ ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изисквания за длъжността:
– Висше строително образование;
– Опит в изготвянето на количествени сметки и Актове по Наредба №3 за изпълнените работи;
– Познаване на технологичните процеси в строителството;
– Компютърни умения: MS Office и AutoCad.
– Лоялност и отговорност;
– Умения за работа в екип;
– Свидетелство за управление на МПС – В категория.

Задължения:
– Отчита изпълнението на строителството;
– Изготвя заявки за необходимите ресурси за изпълнение на строителството и следи за влагането им;
– Следи разходите при изпълнение на строителството;
– Изготвя заявки за необходимите материали за изпълнение на строителството;
– Изготвя количествени сметки и Актове по Наредба №3 за изпълнените работи;
– Изготвя отчетни документи и актове за изпълнените по обекта работи;

Ние предлагаме:
• Работа в развиваща се компания, поставяща си високи стандарти в работата с фокус върху социалната отговорност и доверието на клиентите.
• Динамична среда, която позволява развитие на личностни и професионални умения;
• Адекватно възнаграждение, базирано на активността и постиженията на служителите;

Начин на кандидатстване:
Ако предложението представлява интерес за вас и отговаряте на посочените изисквания, очакваме Вашето актуално СV, мотивационно писмо и посочете очакваното от вас възнаграждение.
Моля, посочете в мейла названието и референтния номер на позицията, за която кандидатствате. Всички получени документи се разглеждат в пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Водопроводчик, външно водоснабдяване и канализация

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – една от водещите строителни компании в страната, търси да назначи:

Водопроводчик, външно водоснабдяване и канализация

Задължения:
Изграждане и аварийно поддържане на външни водопроводни и канализационни мрежи.

Изисквания:
– средно специално или професионално образование;
– удостоверения за специалност Външни ВиК мрежи – 5820502;
– лична здравна книжка;
– свидетелство за правоспособност по заваряване – полиетиленови тръби (ще се счита за предимство).
– опит минимум две години.

Предлагаме:
– интересна и динамична работа;
– много добра работна среда;
– трудов договор;
– възнаграждение, съответстващо на отговорностите;

This is a staging environment